ความเหมือนและความต่างของไฟฉุกเฉินแต่ละยุคสมัย

หากจะอาจจะสนทนาถึงอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินในสมัยก่อนกับไฟฉุกเฉินในสมัยนี้ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ค่อนข้างกระจ่างเลยขอรับเนื่องจากเพราะว่าในปัจจุบันนี้นี้มีเทคโนโลยีต่างๆนาๆ เข้ามาช่วยจึงส่งผลให้ผมได้ใช้ไฟฉุกเฉินที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม จนกระทั่งในวันนี้ฉันจะน่าจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูครับว่าเจ้าไฟฉุกเฉินในสมัยก่อนกับสมัยนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้าง

light-005

               ความแตกต่างแรกสุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็เป็นเรื่องของขนาดที่แม้ว่ารูปทรงจะคงจะใกล้เคียงกันแต่ขนาดกลับมีความเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากนั่นเป็นสาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มีขนาดเล็กลง ไม่เทอะทะ นั่นเอง พร้อมทั้งเมื่อมีขนาดเล็กลงแล้วสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความจุไฟ โดยปกติแล้วผมจะจะเชื่อกันว่าสิ่งใดที่ยิ่งเล็กก็จะอาจสามารถบรรจุของได้น้อยแต่เพื่อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินนี้ตรงกันข้ามครับเพราะมันได้รับการปรับแต่งมาให้เล็กลงแต่สามารถกักเก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นไปกว่าในสมัยก่อนที่เป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่เสียอีก

ส่วนข้อแตกต่างข้อสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินในสมัยโบราณกับสมัยเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จซึ่งในสมัยก่อนนั้นกว่าจะจะชาร์จไฟเต็มมักใช้เวลาหลายชั่วโมงอีกด้วยกันซึ่งจะต้องบอกว่ายิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งใช้เวลาในการชาร์จเพื่อที่จะกักรักษาไฟนานขึ้นแต่ในสมัยใหม่ใช่หรือไม่สมัยสมัยนี้นี้อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินใช้เวลาในการชาร์จแค่เพียงแค่ไม่กี่ชม.เท่านั้นซึ่งอย่างยาวนานสุดก็ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงเท่านั้น จนกระทั่งจึงมีความสะดวกสบายสบายหลากหลายยิ่งขึ้นไป