Tag Archives: การกำจัดแมงมุม

สารเคมีกับการกำจัดแมงมุม

การกำจัดใยแมงมุมนั้นคงเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าของโรงงานหรืออาคารสูง เนื่องจากต้องเสี่ยงขึ้นไปทำความสะอาดบนพื้นที่สูง และในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนแมงมุมก็ชักใยจนเต็มโครงสร้างหลังคาอีก ผู้ประกอบการหลายคนจึงเลือกใช้บริการรับกวาดหยากไย่จากผู้เชี่ยวชาญ ที่นอกจากจะทำความสะอาดเอาใยแมงมุมออกแล้ว ผู้ให้บริการรับกวาดหยากไย่ยังช่วยฉีดสารเคมีกำจัดแมงมุมให้เราอีกด้วย แต่สารเคมีที่ใช้นั้นจะสร้างอันตรายให้กับผู้อยู่อาศัยหรือไม่มาดูกันค่ะ

หลังจากที่ผู้ให้บริการได้ทำการปัดกวาดหยากไย่ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมงมุม เพื่อไม่ให้แมงมุมชัดใยสร้างความสกปรกซ้ำซาก ปรกติสารเคมีที่ผู้ให้บริการรับกวาดหยากไย่ใช้ในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมงมุมนั้น มักจะเป็นสารที่สังเคราะห์จากพืช ที่ย่อยสลายเร็ว ถึงแม้จะมีกลิ่นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมข้างเคียง ดังนั้นหากคุณต้องการจะใช้บริการรับกวาดหยากไย่และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมงมุม คุณจึงควรสอบถามจากผู้ให้บริการว่าสารเคมีที่ใช้นั้นเป็นชนิดใด มีผลข้างเคียงกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยอาจจะดูง่าย ๆ ว่าสารเคมีที่ผู้ให้บริการใช้นั้นผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรือ อ.ย. หรือไม่ นอกจากนี้ยังควรสอบถามถึงวิธีการปฏิบัติตัวดูแลอาคารหลังจากการฉีดพ่นสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

การใช้บริการจากบริษัทรับกวาดหยากไย่นั้นเป็นทางเลือกที่ดีในการกำจัดแมงมุมในอาคารสูง แต่การใช้สารเคมีก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ดังนั้นอย่าลืมสอบถามเรื่องความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะ